Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2020

czy można (nad)użyć PIEKŁO?

Obraz
czy można (nad)użyć PIEKŁA?można W 3 odcinku Historii Piekła po części znajdziecie odpowiedź. Z odcinka na odcinek poziom okrucieństwa rośnie, wahadło tej idei nabiera rozpędu... a my je wciąż zasilamy wzbudzając strach, podziały i mściwość. Tym razem inspiracją do wpisu jest wyobrażone piekło chrześcijańskie i katolickie.
W pracach Ustawień Systemowych zdarza nam się spotykać piekło. A do czego to ludzie potrafią użyć piekła? Znajdziesz piekło jako... 💚Piekło jako przestrzeń do „upychania” zmarłych. Z wyobrażeniem, że spotka ich tam kara. Cierpienie zasłużone lub niesprawiedliwe, bo przecież karano torturami potępionych przestępców i niegodziwców, ale do piekła zsyłano również zmarłe dzieci bez chrztu czy samobójców. A te przestrzenie istnieją w nas do dzisiaj, stworzone i podtrzymywane energią myśli słów modlitw i przekonań wielu ludzi żyjących obecnie i tych żyjących przed nami. Zmarli wysyłani do przestrzeni „nieba” też są tam poupychani – bez faktycznej uwagi na ich stan. Jednym i …